Mała Holandia

Związki Polski i Holandii mają wielowiekową tradycję. Holendrzy zaakcentowali swoja obecność niemal na całym obszarze Polski. Nigdzie jednak nie wiązało się to z tak masowym napływem holenderskich osadników, jak na Żuławach Delty Wisły w XVI i XVII wieku.  Żuławy są najbardziej niderlandzką częścią Polski. 

Mała Holandia - to nazwa projektu wybudowania na Żuławach Wiślanych koło miasta Nowy Dwór Gdański ośrodka kultury niderlandzkiej, który przedstawiałby rolę, jaką w przeszłości w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem delty Wisły, odegrali osadnicy holenderscy. Inne cele projektu Mała Holandia to:

  • zgromadzenie pozostałości kultury materialnej, szczególnie w zakresie budownictwa oraz ich uzupełnienie o repliki architektury niderlandzkiej;
  • przeznaczenie obiektów historycznych na prezentację dorobku kultury niderlandzkiej oraz związków polsko – niderlandzkich w odległej i najbliższej przeszłości;
  • przeznaczenie obiektów nowych na cele rekreacji, rozrywki, handlu; propagowanie współpracy gospodarczej oraz różnorodnych osiągnięć współczesnych Niderlandów.

Dla potencjalnych inwestorów istnieje tutaj możliwość inwestycji w rolnictwie, ogrodnictwie, turystyce i rekreacji, hotelarstwie, handlu, budownictwie, dystrybucji paliw oraz w budowę dróg.
Firmy i instytucje zagraniczne, w tym niderlandzkie, otrzymują świetną okazję otworzenia przedstawicielstwa w atrakcyjnym miejscu, gdzie zbiegają się drogi: z Niderlandów na północny wschód Europy oraz z południa kontynentu do Skandynawii (kraj pochodzenia kapitału nie ma przy realizacji projektu znaczenia).
Jest to szansa rozwoju gospodarczego wschodniej części województwa pomorskiego, regionu Żuław, trzech gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo i Stegna.
Stworzenie wzorcowych farm będzie stanowić impuls dla podniesienia,  i tak już wysokiego, poziomu konkurencyjności żuławskiego rolnictwa.
Żuławy otrzymają swój regionalny skansen, w którym zgromadzi się pozostałości regionalnego zabytkowego budownictwa: słynne domy podcieniowe, zagrody holenderskie, mosty zwodzone, wiatraki, pamiątki pomennonickie.
Projekt “Mała Holandia” powstał z inicjatywy Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej, wspierany jest przez Fundację “Dom Holenderski”, a w jego rozwój zaangażowane są samorządy Nowego Dworu Gdańskiego, Ostaszewa i Stegny oraz Wojewoda Elbląski.

W 1994 roku Projekt  uzyskał w Londynie II nagrodę Fundacji Forda w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego.

W celu lepszej koordynacji działań zmierzających do realizacji Projektu, dnia 24.11.1996 r. została powołana Fundacja “Mała Holandia”.

Projekt “Mała Holandia” to ważny element promocji Żuław w kraju i za granicą.  To nie tylko realizacja szczytnej idei, ale także wyjątkowa okazja dla inwestorów.

Szczegółowe informacje o Projekcie “Mała Holandia” można uzyskać:

Więcej na ten temat:

http://www.woj-pomorskie.pl/Print/Lang/pl/Article/wojewodztwo_pomorskie,nowydwor

http://elblag.2lo.elblag.pl/okolice/ndgdanski/ndgdanski.html

http://www.zalew.org.pl/nowydwore.phtml

Comments are closed.